Piscines de fusta

 

 

 

 

 

 

Piscina de fusta massissa i natural

Piscines elevades de formes quadrades i rectangulars, angles de 90º realitzades amb el SISTEMA ROIPE®, presentades en el Saló Internacional de la Piscina de Barcelona 2007. De ràpida instal·lació, sense espatllar el jardí, sense necessitat d'excavar el terreny ni de permís d'obra, quedant llista per a usar. Un element d'elevat valor ornamental totalment integrat en l'entorn. Es fabriquen sota comanda i a mesura.

Col·locació: Elevades sobre el terreny o semienterrades, la bellesa de la sòlida estructura de fusta de 12 a 20 cm de grossor està especialment tractada per a exterior. La rapidesa en el muntatge permet gaudir d'una piscina sense necessitat de realitzar obra d'excavació. S'adapten a múltiples espais i són ideals per a llocs de difícil accés.

Funcionament: l'aigua és aspirada pels skimmers, discorre per les canonades que es troben albergades en l'interior de les parets de fusta fins a arribar a la bomba, que impulsa l'aigua fins al filtre on queden retingudes les impureses en suspensió. L'aigua retorna a la piscina circulant per l'interior de les canonades, que es troben albergades en l'interior de les parets de fusta, fins als impulsors situats a l'altre costat del vas.

Opcionalment es poden presentar amb escales exteriors d'accés a nivell, armari o plataforma sota la qual s'instal·la l'equip tècnic (filtrat i impulsió).

Es fabriquen sota comanda, de forma rectangular, quadrada, i en mesures segons necessitat del client (consultar altres dissenys).


Característiques

Piscina totalment rectangular, angles de 90 graus.

L'estructura de la piscina està constituïda per taulons de fusta laminada d'avet, amb un gruix de 120 a 200 mm. Corona superior de 200 a 220 mm.

La fusta, proveïda del segell fisc, està especialment tractada per a exteriors en autoclau, classe de risc IV.

Assemblatge de les parets mitjançant el Roipe® pel qual se situen espàrrecs espaiats al llarg de l'interior de la paret (el resultat és una "paret armada").

Protecció amb lasur (to a escollir).

Skimmer i impulsors.

Liner 75/100 (varietat de models a escollir).

Perfils de subjecció.

Feltre protector antibacterià, en el fons i en interior de les parets de fusta.

Escala interior d'acer inoxidable.

Canalitzacions en PVC encastades a l'interior de les parets de fusta.

Connexions a la bomba i de retorn als impulsors.

Equip de bombeig.

Equip de filtració.


Opcional

Barana.

Cascada.

Escales d'accés exterior.

Plataforma.

Local tècnic.


Acabats

Aplicació a porus obert, de lasures protectors d'acabat a l'aigua, d'eficàcia comprovada, amb nous principis actius d'última generació, proporcionem una pigmentació reforçada amb protecció addicional (7 anys de protecció al sol i a la intempèrie).


El liner

Liner confeccionat a mida mitjançant soldadures d'alta freqüència que garanteixen una perfecta estanquitat.

Flexible (gruix 0,75 mm) i adaptable a la estructura, gamma de colors llisos i estampats.


Avantatges de la piscina de fusta

1. Producte de disseny sòlid i atractiu.

2. L'adaptabilitat del producte al client: és una piscina elevada a mida i es pot instal·lar en espais reduïts.

3. La funcionalitat té tant pes o més que l'estètica i la calidesa que li confereix la fusta laminada. Sent l'estètica el que es pot apreciar a simple vista com una piscina de més qualitat, que per si mateixa constitueix un element decoratiu.

4. Seva característica modular permet la instal·lació de la piscina en llocs de difícil accés, ja que és fàcilment transportable. Es pot instal·lar en llocs amb característiques edàfiques que no permetin la realització d'una excavació, o on no accedeix la maquinària.

5. Com es tracta d'una piscina desmuntable, no cal demanar permís d'obra per a la seva instal·lació (consulteu les normatives vigents corresponents a la seva zona). És la piscina adequada per a immobles situats en municipis amb legislació restrictiva sobre la instal·lació de piscines o execució d'obres per ser un producte perfectament integrat en el seu entorn.

6. El producte es presenta desmuntat i la instal·lació en aquests casos és molt senzilla, ràpida i no requereix d'obres complexes.

7. Sense necessitat de realitzar obres d'excavació, sense moviment de terres, ni malmetre l'entorn amb l'acumulació de runa. La qual cosa evita la realització de tasques d'adequació posteriors com, l'enjardinament i pavimentat perimetral.


Veure el catàleg

Tornar enrere

Copyright ©2014 Sistema Roipe