Murs de contenció

Mitjançant l'aplicació del SISTEMA ROIPE® procedim a la fixació de talussos i a la contenció de terres.

El SISTEMA ROIPE® millora la fixació del terreny i evita el desplaçament lateral dels elements de fusta.

Construcció de paret amb contenidors de terra.


Tornar enrere

Copyright ©2014 Sistema Roipe