Sobre nosaltres

La nostra trajectòria s'inicia el 1989 en el món de la jardineria. Gràcies a que els nostres clients han valorat l'ús de la fusta per al disseny dels seus jardins, els creguem un sistema per a ensamblar taulons que no es veiés des de l'exterior, i que alhora fos estable i sòlid. El resultat va ser l'obtenció d'una estructura per a contenir terra que no tenia elements externs.

L'aparició de nous tipus de fusta en el mercat ens ha permès innovar en noves aplicacions que el nostre sistema permet i així seguir oferint els millors productes als nostres clients.

Som professionals del muntatge d'estructures de fusta.

També donem servei a despatxos d'arquitectura, a professionals i dissenyadors d'exteriors que vulguin oferir un producte innovador als seus clients.

Disposem de personal tècnic especialitzat.


Copyright ©2014 Sistema Roipe